prawnik

Jak się czuje dłużnik?

Windykacja Bydgoszcz alarmuje: większość dłużników ma problemy z zaakceptowaniem sytuacji istnienia długu i konieczności uregulowania zaległej należności. Dzieje się tak dlatego, że najczęściej długi powstają z przyczyny niepilnowania domowego budżetu. To z kolei jest generowane najczęściej z polskiej przywary narodowej znanej jako „zastaw się a postaw się”.

prawnikWielokrotnie dłużnicy z racji wyrzutów sumienia wolą zjeść dobry obiad na mieście, niż polować na promocję w dyskoncie spożywczym i ugotować go samodzielnie. Jest to działanie irracjonalne, ale jeżeli długi powstają z faktu znacznego obniżenia comiesięcznych dochodów to jest to bardzo częste zjawisko. Psychika dłużnika działa na zasadzie chwili, windykacja Bydgoszcz podkreśla, że najtrudniejsze jest przyznanie się przed samym sobą o istniejącym problemie, dlatego dłużnik łatwo przechodzi od skrajności w skrajność. Zaczyna się dość niewinnie, szukaniem wytłumaczenia o konieczności wydania pieniędzy na inny cel, niż początkowo był założony, potem dłużnik zaczyna okłamywać swoich partnerów i przyjaciół, co z kolei negatywnie wpływa na jego samopoczucie. Dłużnik jest poddany skrajnym emocjom od radości z wydanych pieniędzy, po wyrzuty sumienia, złość, czy nawet stany lękowe. Oczywiście do tego dochodzi kwestia wstydu, kiedy przychodzi pierwsze pismo od firmy windykacyjnej.

Windykacja Bydgoszcz w swoich statystykach wykazała, że największa skuteczność u dłużnika odnosi bezpośrednia wizyta przedstawiciela windykacji, który widział już wiele i potrafi ocenić, czy dany dłużnik to wieczny miglant, zapominalski, czy człowiek z problemami. Takie zbadanie genezy długu pomaga otworzyć dłużnika na wierzyciela, a także ustalić sensowną drogę prowadzącą do ugody i w konsekwencji do uregulowania długu.